Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Хасково

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Хасково

 

ОП

Д
Без граници 2010

Град/село: Димитровград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Народно читалище "Просвета-1925

Град/село: Лозен
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Фондация "Подари усмивка"

Град/село: Димитровград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци