English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 20 (0,1151 секунди)
 
ОП Д

ЧАР - Черноморска асоциация за развитие - Бургас

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Творческа мрежа за културното наследство

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Фондация „Подкрепа, Отговорност, Проактивност, Избор“

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Сдружение Общество за Единство

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Месамбрия Понтика

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

БЦ Сунгурларе

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Бизнес център - Руен

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП

Агробизнес център - Карнобат

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Бургаска регионална туристическа асоциация

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Бургаски обществен фонд

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Клуб Отворено общество - Бургас

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Център за устойчиво развитие Компас

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Агенция за регионално развитие и иновации

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Агробизнесцентър и Бизнес Инкубатор - гр. Айтос

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Бизнес център/Бизнес инкубатор - Малко Търново

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Българска асоциация за социално подпомагане и услуги

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Информационен бизнес център - Сунгурларе

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Младежко Сдружение за Демократично Сътрудничество

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Център за екотуризъм, селски туризъм и културен туризъм в Странджа

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Корекция на търсенето