Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Габрово

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Габрово

 

ОП

Високотехнологичен бизнес инкубатор

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Градище

Град/село: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Еко 21

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Инициатива за развитие

Град/село: гр.Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Местна инициативна група за устойчив туризъм

Град/село: с. Горна Росица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Обществен дарителски фонд - Габрово

Град/село: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Регионално сдружение на общини "Централна Стара планина"

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Сдружение за социално-икономическо развитие

Град/село: Дряново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Сдружение за устойчив туризъм Узана

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ЧП

Сдружение на работодателите и индустриалците в Габрово

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци