Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Добрич

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Добрич

 

ОП

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции - Добрич

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Асоциация за подпомагане на екологичен и селски туризъм

Град/село: гр. Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Бизнес център - Добрич

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
БЯЛО - ЗЕЛЕНО - ЧЕРВЕНО

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Приятели на Добруджа

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА""

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци