Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Пазарджик

 

ОП

Агенция за регионално развитие - Велинград

Град/село: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

Град/село: Панагюрище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Млад природозащитник - БЕСАПАРА

Град/село: Бяга
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
РАКИТОВО В 21-ви ВЕК

Град/село: Ракитово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Регионална агенция за икономическо развитие и бизнес инкубатор - Пазарджик

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Сдружение "Агенция за регионално развитие - Велинград/ Център за бизнес и информация"

Град/село: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Друго

 

ОП

Сдружение Агенция за Регионално Развитие - Велинград/ Център за Бизнес и Информация

Град/село: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Д
Център за устойчивост и икономическо развитие

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци