Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Сливен

 

ОП

Агенция за регионално икономическо развитие - Сливен

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Социални услуги

 

ОП

Бизнес център/ Бизнесинкубатор- Нова Загора

Град/село: Нова Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Бизнес център/Бизнес инкубатор - Сливен

Град/село: гр.Сливен,
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Информационен бизнесцентър - Котел

Град/село: Котел
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Клуб Отворено общество - Сливен

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго

 

ОП

Д
Младежки перспективи

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; IT развитие

 

ОП

Нова Загора

Град/село: гр. Нова Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

 

ОП

Регионален център за икономическо развитие

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Фондация за развитие на регион Сливен

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

 

ОП

Фондация Стария бряст

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци