Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Хасково

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Хасково

 

ОП

Агенция за подпомагане на малкия и среден бизнес - 2006 /АПРМСБ/ - 2006

Град/село: гр. Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Агенция за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Агенция за регионално развитие и сътрудничество - Хасково

Град/село: гр. Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Алианс за регионално сътрудничество и развитие

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Без граници 2010

Град/село: Димитровград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Бизнес асоциация Иностарт

Град/село: гр. Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Бизнес център - Марица

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Бизнес център - Харманли

Град/село: Харманли
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Евро - Синди

Град/село: гр. Димитровград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго

 

ОП

Национално сдружение „Зелено злато

Град/село: с. Златополе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Ново село

Град/село: с.Черничино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Регионална агенция за социално - икономическо развитие - Хасково

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Регионална стопанска камара - Хасково

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Регионално сдружение на общините "Марица"

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Д
Сдружение "Бизнесът за Харманли"

Град/село: Харманли
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Тракийско устойчиво развитие

Град/село: Коларово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Хасковска търговско-промишлена палата

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци