Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Насърчаване на икономическото развитие".

 

ОП

Д
Цвете

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда

 

ОП

Център за Еко Мобилност

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Център за екотуризъм, селски туризъм и културен туризъм в Странджа

Град/село: Гр. Царево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Център за икономически и социални инициативи - Тунджа

Град/село: с. Скалица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Център за икономическо развитие

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ЧП

Д
Център за иновации и развитие

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; IT развитие

 

ОП

Център за информация и развитие на евроинтеграцията

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Център за насърчаване и съдействие на предприемачеството Бизнес център - Девин

Град/село: Девин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Център за развитие - Попово

Град/село: гр. Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Център за развитие и подкрепа на бизнеса

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Център за развитие на община Златоград

Град/село: Златоград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; IT развитие

 

ОП

Център за развитие на устойчиви общности

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Център за социална и екологична отговорност

Град/село: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Център за социални и икономически изследвания и консултиране

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Център за социални услуги и предприемачество

Град/село: Троян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги; Друго

 

ОП

Център за управление на доброволци

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Център за устойчиво развитие Компас

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Център за устойчиво развитие на община Тетевен

Град/село: Тетевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Социални услуги

 

ОП

Център за устойчиво развитие на планината

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Център за устойчивост и икономическо развитие

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

«   1 ... 16  17  18  19  20    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци