Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Неформални граждански групи в България

База от данни на всички неправителствени организации - Неформални граждански групи в България

 

ОП

Д
Липа

Град/село: Ямбол
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Проблеми на децата

 

ОП

Международен младежки център - Стара Загора

Град/село: Стара Загора
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Милостив

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Нашенци от Русе

Град/село: Русе
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Независими експерти за открито управление на гражданското общество

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Д
Неформална гражданска група \"Нова Зора\"

Град/село: Каравелово
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование

 

ОП

Д
НФСГ-Днес

Град/село: Sofiq
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
НЦЕМПИ

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Общински Ученически парламент - Тутракан

Град/село: Тутракан
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Образование

 

ОП

ОИЦ - Варна

Град/село: ВАРНА
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Отворени очи

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Етнически въпроси

 

ОП

Паркинсон - Група за обмяна на опит

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

Перфект

Град/село: Пловдив
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Социални услуги; IT развитие; Друго

 

ОП

Д
Пролет

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование; Читалищни дейности; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Психологически кабинет ВИА

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Разномишленици

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Раковина

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

Д
Социална мрежа на открито

Град/село: Sofia
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Стара Река

Град/село: Велико Търново
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Студентски съвет към ВВМУ "Н. Вапцаров" - Варна

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование

«    1  2  3    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци