Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Неформални граждански групи в Варна

База данни на неправителствени организации - Неформални граждански групи в Варна

 

ОП

ОИЦ - Варна

Град/село: ВАРНА
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Паркинсон - Група за обмяна на опит

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

Д
Пролет

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование; Читалищни дейности; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Раковина

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

Д
Студентски съвет към ВВМУ "Н. Вапцаров" - Варна

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Сюзан Динчер

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци