Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси - Неформални граждански групи в България

База данни на неправителствени организации Етнически въпроси - Неформални граждански групи в България

 

ОП

Д
Европейска мрежа срещу расизма (ЕНАР), България

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Отворени очи

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Етнически въпроси

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци