Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси - Неформални граждански групи в България

База данни на неправителствени организации Клубове по интереси - Неформални граждански групи в България

 

ОП

Art of Hosting Bulgaria

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Клуб “Неиздадени ръкописи”

Град/село: Кърджали
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Местни инициативни групи

 

ОП

Д
Неформална гражданска група \"Нова Зора\"

Град/село: Каравелово
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование

 

ОП

Д
Фолклорна формация "ВЕСЕЛИЕ"

Град/село: Valencia,ESPANA
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци