Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания - Неформални граждански групи в България

База данни на неправителствени организации Младежки въпроси, политики и изследвания - Неформални граждански групи в България

 

ОП

Д
Алианс за Петрич

Град/село: Петрич
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Зона за умения

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Клуб "Юрист"

Град/село: Русе
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Международен младежки център - Стара Загора

Град/село: Стара Загора
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Нашенци от Русе

Град/село: Русе
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
НФСГ-Днес

Град/село: Sofiq
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
НЦЕМПИ

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Студентски съвет при ТУ- София

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Ученически съвет при СУ "Васил Левски" - Троян

Град/село: Троян
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци