Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Образование - Неформални граждански групи в България

База данни на неправителствени организации Образование - Неформални граждански групи в България

 

ОП

Art of Hosting Bulgaria

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
The Art of Participatory Leadership

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Академия за гражданско общество

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

Д
ВИХЪРЪ - пространство за култура и изкуство

Град/село: Казанлък
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Друго

 

ОП

Д
Клуб "Пеещи скали"

Град/село: Габрово, Велико Търново, София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда

 

ОП

Международен младежки център - Стара Загора

Град/село: Стара Загора
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Неформална гражданска група \"Нова Зора\"

Град/село: Каравелово
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование

 

ОП

Д
Общински Ученически парламент - Тутракан

Град/село: Тутракан
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Образование

 

ОП

Д
Пролет

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование; Читалищни дейности; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Психологически кабинет ВИА

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Стара Река

Град/село: Велико Търново
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Студентски съвет към ВВМУ "Н. Вапцаров" - Варна

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Д
Студентски съвет при ТУ- София

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Сюзан Динчер

Град/село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Ученически съвет при СУ "Васил Левски" - Троян

Град/село: Троян
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Център за изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО)

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование; Друго

 

ОП

Д
Център за работа с доброволци "Родина" Стара Загора

Град/село: Стара Загора
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци