Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

IT развитие - Неформални граждански групи в България

База данни на неправителствени организации IT развитие - Неформални граждански групи в България

 

ОП

Перфект

Град/село: Пловдив
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Социални услуги; IT развитие; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци