Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Велико Търново

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Велико Търново

 

ОП

Българско образователно общество

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

ВИТУС

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Екоутопия

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Земя завинаги

Град/село: Свищов
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Надежда - 2002, гр. Г. Оряховица

Град/село: гр. Г.Оряховица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Д
Народно Читалище "Напредък-1903"

Град/село: Ветринци
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Читалищни дейности

 

ОП

ПОГЛЕД КЪМ ВЕКОВЕТЕ

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Приятели на четири крака

Град/село: Хотница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Друго

 

ОП

Д
Сдружение за биологично пчеларство

Град/село: Елена
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Професионални организации

 

ОП

Сдружение за развитие на Горна Липница

Град/село: с. Горна Липница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци