Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Габрово

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Габрово

 

ОП

Еко 21

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Екоклуб - Детелина

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Екологични и културни инициативи и проекти „Българка”

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Заедно за демокрация и партньорство

Град/село: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Инициатива за развитие

Град/село: гр.Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Клуб "Пеещи скали"

Град/село: Габрово, Велико Търново, София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда

 

ОП

Местна инициативна група за устойчив туризъм

Град/село: с. Горна Росица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Обсерватория за идеи 2Д

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

ПЛАНЕТА ГАБРОВО

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Сдружение за устойчив туризъм Узана

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Сдружение туристическо дружество "Бачо Киро" - Дряново

Град/село: гр.Дряново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда

 

ЧП

Д
СТЕРЕОТАЙПРАЙТЪР

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Туристическо дружество "Бачо Киро"

Град/село: Dryanovo
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци