Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Кюстендил

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Кюстендил

 

ОП

Д
Алтернативни комплексни иновативни дейности - АКИД

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ДЖЕРМАН

Град/село: Джерман
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Българска асоциация на производителите и търговците на екологични продукти

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Младежки нрави в Кюстендил

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

НИЕ - Независими Иновативни Единни

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЕРАЗМУС

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда

 

ОП

Д
ТД"Рилски езера"

Град/село: Дупница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Местни инициативни групи; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци