Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Плевен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Плевен

 

ОП

Анима

Град/село: Малчика
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Асоциация за развите на гражданското общество - Плевен

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Биотера

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
ЕКО БАЙКАЛ

Град/село: Байкал
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Екодвижение Чиста природа

Град/село: гр.Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

ЕКОСВЯТ

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

 

ОП

Младежки европейски инициативи

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

ПОГЛЕД НАПРЕД

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Регионално сдружение за управление на отпадъците - Чисти дунавски общини

Град/село: Никопол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Сдружение "Ecoposoki 21"

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Сдружение "Пъстра палитра"

Град/село: Левски
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци