Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15

Корекция на търсенето

 

Околна среда в София

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в София

 

ОП

Българско екологично общество

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-карпатска програма България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ЧП

Д
Възстановяване и ремонт на хижа Планински извори

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда; Друго

 

ОП

Д
Въображение

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Гласът на земята

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Горичка

Град/село: софия
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Образование; Околна среда

 

ЧП

Гражданско сдружение Хармония

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Даниела

Град/село: Sofia
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Движение за национална кауза - ДНК

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Д
Дивите Животни

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда

 

ЧП

Д
Евромодел

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

 

ОП

Европейски екологичен фестивал

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда

 

ЧП

Европейски партньори

Град/село: Sofia
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ЧП

ЕКБалканика

Град/село: Железница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда

 

ОП

ЕКО БЪЛГАРИЯ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

ЕКО-ЛОКОРСКО

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Екологичен манифест - МанЕко

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда

 

ОП

Д
Екологично сдружение За Земята

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Екологично сдружение ПРЕДБАЛКАН

Град/село: Правешка Лакавица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

«    1  2  3  4  5  6  ... 9   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци