Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Корекция на търсенето

 

Околна среда в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Околна среда".

 

ОП

Д
Фондация Фактор

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Фондация ХАЛО 2019

Град/село: Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Форум гражданско общество

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Социални услуги

 

ЧП

Д
Форум за устойчиво развитие Фокус

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Д
Художествено осветление на водопадите и природните феномени

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Д
Цвете

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда

 

ОП

Цветове

Град/село: Труд
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Център за Еко Мобилност

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Център за жени - Сърница

Град/село: Сърница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Център за изследване на мегалитната култура в Изтично Родопи и Сакар - гр. Любимец

Град/село: гр. Любимец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ЧП

Д
Център за иновации и развитие

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; IT развитие

 

ОП

Център за младежки инициативи-Лом

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Център за образователна култура и екология 21

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Център за развите на комуникациите и човешките ресурси

Град/село: гр. София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на жените, джендър въпроси; Професионални организации

 

ОП

Център за развитие - Попово

Град/село: гр. Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Център за социална и екологична отговорност

Град/село: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Център за социално екологични-практики

Град/село: гр. Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Център за социално-екологични практики

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

«   1 ... 18  19  20  21  22    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци