Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Корекция на търсенето

 

Околна среда в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Околна среда".

 

ЧП

Биоселена Фондация за биологично земеделие

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Околна среда

 

ОП

Биотера

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Благоденствие и бъдеще за Благоевград

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Местни инициативни групи; Околна среда

 

ОП

БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - МИЛОСЪРДИЕ

Град/село: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Блулинк

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Друго

 

ОП

Д
Блян за романтика, цветя и космос

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ЧП

Д
Болкан Спирит

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Друго

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ДЖЕРМАН

Град/село: Джерман
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Бъдеще за село Труд

Град/село: Труд
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ТЕШОВО

Град/село: Тешово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Д
Бъдеще сега 2006

Град/село: Гудевица
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

БЪДЕЩЕТО В НАШИТЕ РЪЦЕ

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Българска асоциация електрически превозни средства

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Българска асоциация за алтернативен туризъм

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Българска асоциация за конен туризъм

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Професионални организации

 

ОП

Д
Българска асоциация на производителите и търговците на екологични продукти

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Българска асоциация по балнеотуризъм

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Околна среда

 

ОП

Д
Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Българска Асоциация по фотоволтаична енергия

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; IT развитие

 

ОП

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Друго

«    1  2  3  4  5  6  ... 22   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци