Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Корекция на търсенето

 

Околна среда в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Околна среда".

 

ЧП

Д
Българска Организация на Хижите с Обсервация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; IT развитие; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Д
Българска транспортна камара

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Българска Фондация Биоразнообразие

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Околна среда

 

ОП

Българска фотоволтаична асоциация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда

 

ЧП

БЪЛГАРСКИ ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Български обединен киноложки съюз

Град/село: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Друго

 

ОП

Българско Био Сдружение

Град/село: Chirpan
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Българско вегетарианско общество

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Българско дружество за защита на птиците - София

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Околна среда

 

ОП

Българско екологично общество

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Българско образователно общество

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Българско общество за образование и култура

Град/село: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Околна среда

 

ОП

Варна диша

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Друго

 

ОП

Д
ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-карпатска програма България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Вектор

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Д
Вело - Русе

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Друго

 

ОП

ВЕСТ

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВИТУС

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда; Проблеми на децата

 

ЧП

Д
Възстановяване и ремонт на хижа Планински извори

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда; Друго

«    1  2  3  4  5  6  7  ... 22   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци