Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Пазарджик

 

ЧП

Синдикат на служителите в затворите в България

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци