Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Пазарджик

 

ОП

Бъдеще

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Социални услуги

 

ОП

Народно читалище"Ванчо Пашов-1884"

Град/село: Поибрене
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Социални услуги; Читалищни дейности

 

ОП

ФМС Напредък

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци