Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Здравеопазване, права на пациента в Пазарджик

 

ОП

АЛТЕРНАТИВИ

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АСАРЕЛ

Град/село: Панагюрище
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ

Град/село: Главиница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА РОМИТЕ

Град/село: Мало Конаре
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ - ЕВРО -2008- ПАЗАРДЖИК

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЛАВИНИЦА

Град/село: Главиница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЗАЕДНО НАПРЕД

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА-К- ДВЕ

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ИНТЕРАКТИВ

Град/село: Панагюрище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

НОВИ ХОРИЗОНТИ

Град/село: Панагюрище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ПАРТНЬОРИ-ДИТ

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
РАКИТОВО В 21-ви ВЕК

Град/село: Ракитово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

СВЕТЛО УТРО

Град/село: Пещера
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Сдружение "2002 Надежди"

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Култура и изкуство

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА КАЛИНА МАЛИНА

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "ДРАГАН МАНЧОВ" - ГРАД ВЕЛИНГРАД

Град/село: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ФАР - ФОНД ЗА АЛТЕРНАТИВА И РАЗВИТИЕ

Град/село: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ФОНДАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ ДИСТРИКТ 130-БЪЛГАРИЯ

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци