Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Пазарджик

 

ОП

Д
Сдружение "2002 Надежди"

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Култура и изкуство

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци