Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Пазарджик

 

ОП

Инициатива за развитие на селските райони

Град/село: Панагюрище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Международни инициативи и партньорства

Град/село: гр.Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Национална асоциация "Зелена Сърница"

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Регионална енергийна агенция - Пазарджик

Град/село: гр. Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Друго

 

ОП

ФОКУС - Европейски център за развитие

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Център за устойчивост и икономическо развитие

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци