Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Пазарджик

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕРРА БЕСИКА - БАТАК И РАКИТОВО

Град/село: Ракитово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

Град/село: Панагюрище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
НЧ''ПРОСВЕТА-1928''

Град/село: С.МОМИНА КЛИСУРА
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци