Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Пазарджик

 

ОП

Гражданска инициатива и развитие Пазарджик

Град/село: гр.Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Д
Един различен ден

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Физическо възпитание и спорт; Друго

 

ОП

ЕКО ПАЗАРДЖИК

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Д
Млад природозащитник - БЕСАПАРА

Град/село: Бяга
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ЧП

Национална асоциация "Зелена Сърница"

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Регионална енергийна агенция - Пазарджик

Град/село: гр. Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Друго

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ "СУТКЯ"

Град/село: гр. Ракитово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Деца; Друго

 

ОП

Д
Туристическо дружество - Брацигово

Град/село: Брацигово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Фондация "Ви Арт"

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Център за жени - Сърница

Град/село: Сърница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Център за устойчивост и икономическо развитие

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци