Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Социални услуги в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Социални услуги в Пазарджик

 

ОП

Бъдеще

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Социални услуги

 

ОП

Егида - Пазарджик

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Д
Жулевия дом

Град/село: Лесичово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Народно читалище"Ванчо Пашов-1884"

Град/село: Поибрене
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Социални услуги; Читалищни дейности

 

ОП

Помощ за деца в риск

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Деца; Социални услуги

 

ОП

Д
Сдружение "Човеколюбие"

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ЧП

СНЦ "Развитие - Ракитово"

Град/село: Ракитово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Д
Социални практики в общността

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Фонд за превенция на престъпността - ИГА

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги

 

ОП

ФОНД ЗА СОЦИАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Фондация Бъдеще

Град/село: Ракитово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Социални услуги

 

ОП

Център за обучение и услуги

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги

 

ОП

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно социално положение - Хефест

Град/село: гр. Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Д
Човеколюбие

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци