Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Перник

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Перник

 

ОП

Д
НЧ "Рома - 2001г"

Град/село: Перник
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Читалищни дейности

 

ОП

Ромски обществен съвет "Купате" - Перник

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци