Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в Перник

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Здравеопазване, права на пациента в Перник

 

ОП

Асоциация здраве и бъдеще

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

Асоциация на лица с интелектуални затруднения - Вяра, Надежда, Любов

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги

 

ОП

Български червен кръст - Перник

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Дар за здраве

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

ЕВРО БГ

Град/село: Брезник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ОБЩЕСТВЕНО СДРУЖЕНИЕ ДИВОТИНО

Град/село: Дивотино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Общински младежки съвет

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ /РАДАР/

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ФЕЛДШЕРИ БАКАЛАВРИ ПО МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

СЪПРОТИВАТА

Град/село: Радомир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СЪЮЗ ЗА ПЕРНИК

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Съюз на инвалидите в България - Перник

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И КОНСУЛТАЦИИ- ЦИДК

Град/село: Земен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

ШАНС ЗА ВСИЧКИ - ГР. РАДОМИР

Град/село: Радомир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци