Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Перник

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Перник

 

ЧП

Бъдеще и просперитет

Град/село: Радомир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Ние - европейската младеж

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Сдружение "Дай, бабо, огънче!"

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ДАЙ БАБО ОГЪНЧЕ

Град/село: гр Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци