Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Социални услуги в Перник

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Социални услуги в Перник

 

ОП

Асоциация на лица с интелектуални затруднения - Вяра, Надежда, Любов

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги

 

ОП

БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА

Град/село: Трън
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги

 

ОП

Младежко сдружение "Шанс"

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Социални услуги; IT развитие

 

ОП

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - РАДОМИР

Град/село: Радомир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

София

Град/село: гр.Брезник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Съюз на военноинвалидните кооперации в България

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
Фондация Позитивни умения на личността в социума

Град/село: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци