Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Фондации в Перник

База данни на неправителствени организации - Фондации в Перник

 

ОП

АЛИАНС - А.Н.А - МАРИЯ

Град/село: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АНА - МАРИЯ

Град/село: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Бъднини

Град/село: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Друго

 

ОП

ДИВИТО-АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

Град/село: Егълница
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Град/село: Брезник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ПАМЕТНИК НА ПАИСИЙ

Град/село: Кралев дол
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ПРИЗМА

Град/село: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

Развитие - Перник

Град/село: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

РИМСКИ ПЪТИЩА БРЕЗНИК

Град/село: Брезник
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

Свети Иван Рилски

Град/село: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Д
Фондация "Моето приемно семейство"

Град/село: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Фондация Позитивни умения на личността в социума

Град/село: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци