Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Пловдив

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Пловдив

 

ОП

Алтернативно движение „Парадигма“

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

Д
Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор"

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Българо - Казахстански Tехнологичен Институт

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

Д
Български младежки Червен кръст - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Социални услуги

 

ОП

Д
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство

Град/село: Куклен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги

 

ЧП

Д
Независимо дружество за защита правата на човека гр. Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Образование

 

ОП

Д
СДРУЖЕНИЕ "ДУПНИЦА-СОПОТ-БЪДЕЩЕ"

Град/село: с. Иганово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Фондация "Развитие"

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование

 

ОП

Д
Център "Образование за демокрация"

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Център по правата на човека „Васил Левски“

Град/село: Карлово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци