Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Пловдив

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Пловдив

 

ОП

Акценти 99

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Клуб Дебати - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси

 

ОП

Д
МЛАДЕЖКИ ГЛАС - клон Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
МХС - ИМКА Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; IT развитие

 

ОП

Д
Народно Читалище "Шалом Алейхем-1945"

Град/село: гр.Пловдив
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Неформална гражданска група \"Нова Зора\"

Град/село: Каравелово
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование

 

ЧП

Д
Приятели на Регионален Природонаучен Музей-Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
СДРУЖЕНИЕ "ДУПНИЦА-СОПОТ-БЪДЕЩЕ"

Град/село: с. Иганово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЛУБ ЗА ИЗКУСТВА,ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ,НАУКА И ТЕХНИКА,ЕКОЛОГИЯ,СПОРТ И ТУРИЗЪМ ТОТ

Град/село: Първомай
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Серендипити-2014

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Социални услуги

 

ОП

СНЦ Спортен клуб Диамант

Град/село: Карлово
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Физическо възпитание и спорт; Друго

 

ОП

СЪРЦЕ ИСУСОВО

Град/село: Раковски
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Клубове по интереси; Образование

 

ОП

Д
Фонцация "Безгрижно детство" - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Читалище "20 Април 1876г.-основано 1854 г."

Град/село: Клисура
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци