Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Пловдив

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Пловдив

 

ОП

Д
Активна солидарност

Град/село: Пловдив
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Бизнесцентър -Бизнес инкубатор -Карлово

Град/село: Карлово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ

Град/село: Раковски
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТАМБОЛИЙСКИ

Град/село: Куртово Конаре
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ЧП

Д
Младежки алианс за гражданско и обществено развитие

Град/село: с.Скутаре
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Младежки съвет Тракия

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
НЧ"Св.Св.Кирил и Методий-гр.Раковски-1908"

Град/село: Раковски
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Сдружение Кет Ловърс Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Форум България

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци