Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Пловдив

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Пловдив

 

ОП

Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Агенция за ускорено регионално развитие - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Асоциация за кариерно развитие и обучение

Град/село: Plovdiv
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Асоциация за регионални анализи

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Бизнесцентър -Бизнес инкубатор -Карлово

Град/село: Карлово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Клуб „Разкривай и развивай“

Град/село: с. Ягодово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Местна инициативна група - общини Братя Даскалови, Брезово и Раковски

Град/село: гр. Брезово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Национална академия по опаковане

Град/село: гр.Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Общинска Агенция за устойчиво развитие

Град/село: Карлово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Д
СНЦ Инициативи и Иновации

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

СОПД "Живей красиво"

Град/село: Асеновград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Фондация Корнърстоун

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Фондация ЛОКАЛФУУД.БГ

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци