Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Пловдив

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Пловдив

 

ОП

Бъдеще за село Труд

Град/село: Труд
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Енергийна Агенция - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Зелени Балкани - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Младежки съвет Тракия

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Общинска Агенция за устойчиво развитие

Град/село: Карлово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Д
Открития

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Проблеми на децата

 

ЧП

Д
Приятели на Регионален Природонаучен Музей-Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Околна среда

 

ОП

Сдружение "Другият начин"

Град/село: Карлово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда

 

ОП

Д
Сдружение "Устремени"

Град/село: Асеновград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Сдружение Кет Ловърс Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
СНЦ "1000 ГОДИНИ БЕЛАЩИЦА"

Град/село: С.БЕЛАЩИЦА
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Д
Сороптимист Интернашънъл - Старинен Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Околна среда

 

ОП

Туристическо дружество "Природа"

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Цветове

Град/село: Труд
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци