Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Пловдив

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Пловдив

 

ОП

Д
Алтернативи за култура и образование

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Децата на България - Развитие и бъдеще

Град/село: с. Марково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Д
Достигане на източна Европа

Град/село: Пловдив
Тип: Клон на чуждестанна НПО
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ЧП

ИМПУЛС-Л

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Качество на живот

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Проблеми на децата; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ СЛЪНЧЕВ АРЛЕКИН

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Огънят на Орфей

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Открития

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Паралелен свят

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ЧП

Д
Сдружение „Фонд за развитие и интеграция-ФРИ“

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги

 

ОП

Д
Солидарен дом

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
СОПД "Училищно настоятелство "Св.св.Кирил и Методий"

Град/село: Кричим
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Туристическо дружество "Природа"

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Фондация "Идентичност"

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Фондация Албедо

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Фондация с общественополезна дейност "Кентавър арт"

Град/село: гр. Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Фонцация "Безгрижно детство" - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Център за обществена подкрепа-Садово

Град/село: Садово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци