English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 927 (0,2341 секунди)
 
ОП Д

Фондация "Смокиня"

Област: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП Д

СНЦ `Млади, активни, креативни`

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Катлея - помогни навреме

Област: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Сдружение Бойково

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

СНЦ "Младежки и граждански инициативи в Розовата долина"

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Творчески комплекс "Инкубатор"

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Юкрейн съпорт енд реновейшън

Област: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт; Друго
ОП Д

Фондация АНТО

Област: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство
ОП

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Област: Пловдив
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Асоциация за кариерно развитие и обучение

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Народно читалище "Христо Ботев - 1928 г."

Област: Пловдив
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП Д

МХС - ИМКА Пловдив

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; IT развитие
ОП

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Друго
ОП Д

Фондация Екатерина Каравелова

Област: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Обединени професионалисти за устойчиво развитие

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
ОП

Институт за технологичен трансфер и иновации

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП Д

Н. Ч. "Родопски напредък-2019 г." с. Ситово

Област: Пловдив
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП Д

СНЦ Форум Активни граждани и демократично общество

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

АП УИД ДАУН

Област: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

Съвет по туризъм - Пловдив

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
12345...47
Корекция на търсенето