Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Благоевград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Благоевград

 

ОП

Д
Дари любов

Град/село: Петрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Проблеми на децата; Друго

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ШАНС"

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Сдружение Социална и обучителна ферма СОФЕРА

Град/село: с. Илинденци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
ФАЙВ СТЕПС АДВЕНЧЪР-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Град/село: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Фондация "РАВЕН СТАРТ"

Град/село: Благоевград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Проблеми на децата

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци