Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Видин

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Видин

 

ОП

Добро сърце

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци