Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Враца

 

ОП

Д
Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на децата; Друго

 

ОП

Д
Първи юни

Град/село: Бяла Слатина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност за подкрепа на лица с интелектуални затруднения "Зорница"

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Социални услуги; Друго

 

ОП

Д
Училищно настоятелство ,,Н.Й.Вапцаров"

Град/село: Селановци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" ГР. БЯЛА СЛАТИНА

Град/село: Бяла Слатина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Фондация "Искър"

Град/село: 3100 Мездра
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Проблеми на децата

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци