Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Добрич

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Добрич

 

ОП

РАДОСТ

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СОУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" ДОБРИЧ

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци