Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Кърджали

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Кърджали

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЧАЙКА

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци