Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Кюстендил

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Кюстендил

 

ОП

Д
Алтернативни комплексни иновативни дейности - АКИД

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Сдружение "Знание, успех, промяна"

Град/село: Дупница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО - АБВ 2006

Град/село: Рила
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци