Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Монтана

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Монтана

 

ОП

Д
Сдружение Асоциация Несанс

Град/село: Мокреш
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на децата

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци